O organizaciji Sommelier Slovenije

Ustanovljeno je bilo 21.januarja 1992 v Novi Gorici.

Ustanovni člani so bili: Davorin Škarabot, Franko Rutar, Miran Vodopivec, Branko Gašparin, Boris Gašparin, Ludvik Simčič, Istok Mikulin, Zdenka Blaškovič, Marjan Zavadlav, Silvan Peršolja, Marjan Pintar, Ivan Peršolja, Katja Kavčič, Miran Čurin in Suzana Pavlin.

Izvoljeni so bili naslednji organi društva: 
 - izvršni odbor: 
     - Davorin Škarabot - predsednik 
     - Boris Gašparin - podpredsednik 
     - Suzana Pavlin - tajnica 
     - Miran Čurin -član 
     - Miran Vodopivec - član 
     - Ivan Peršolja - član 
     - Franko Rutar - član
 - disciplinsko komisijo je vodila Zdenka Blaškovič 
 - nadzorni odbor pa Katja Kavčič. 

Društvo vodi izvršni odbor, ki mu načeljuje njegov drugi, dolgoletni predsednik Franko Rutar.

O združenju ASI

Združenje je bilo ustanovljeno 3. in 4. junija leta 1969 v francoskem Reimsu. Podpisnice ustanovnihaktov so bile poleg Francije in Italije še Belgija in Portugalska. Prvi začasni predsednik je postal Gilbert Machabey. Dokončno se je organizacija utrdila na prvem rednem zasedanju Skupščine ASI 5. in 6. junija 1972. Organizacija je z leti vsebinsko dozorevala, povečevalo pa se je tudi število držav članic.

Danes ASI vključuje nacionalne organizacije sommelierjev naslednjih držav:
Andora, Argentina, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Brazilija, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Japonska, Kanada, Kitajska, Koreja, Luxemburg, Madžarska, Mehika, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija, Venezuela, ZDA.

Države kandidatke: Finska, Kuba, Malta, Peru, Poljska.